Ile metrów ma ar. Sprawdź jak przeliczyć

ile metrów ma ar

Zaktualizowano: 20 marca, 2023 at 11:01 am

Ar – co to jest i gdzie znajduje zastosowanie?

„Arem” to jednostka powierzchni, która jest powszechnie stosowana w niektórych krajach, szczególnie we Francji i w niektórych krajach Afryki Zachodniej. Oznacza powierzchnię równą 100 metrom kwadratowym, co sprawia, że jest to bardzo wygodna jednostka do wykorzystywania w pomiarach powierzchni nieruchomości, pól uprawnych, ogrodów i innych terenów.

Słowo ar  pochodzi od łacińskiego słowa area oznaczającego  „plac; klepisko; boisko” . Jest to jednostka miary, którą powszechnie stosujemy przy określaniu wielkości pola powierzchni gruntów.

W skrócie używamy do zapisu symbolu a. Jednostka ta należy do grypy jednostek metrycznych.

Powszechnie stosowana w rolnictwie, geodezji i leśnictwie. Umożliwia oszacowanie wielkości danego gruntu rolnego, działki czy obszaru użytkowego lasu, nieużytków. 

W potocznym rozumieniu czasem nastręcza trudności.

Kalkulator przeliczania powierzchni ara i hektara na metry kwadratowe

Kalkulator przeliczania powierzchni

Kalkulator przeliczania powierzchni

Ile metrów kwadratowych ma ar

W niniejszym artykule omówimy dokładniej, ile metrów kwadratowych ma ar oraz jak dokładnie przeliczyć jednostki powierzchni.

 1. Co to jest ar?
 2. Jak przeliczyć ar na metry kwadratowe?
 3. Przykłady przeliczeń
 4. Dlaczego stosuje się ar?
 5. Co to jest ar?

Arem to jednostka powierzchni oznaczająca 100 metrów kwadratowych. Jest to jednostka pochodząca z francuskiego systemu miar i wag. W systemie metrycznym ar jest uznawany za podstawową jednostkę powierzchni.

metry ary

Ile metrów ma ar?

Aby przeliczyć ar na metry kwadratowe, należy pomnożyć wartość w arach przez 100. Na przykład, jeśli mamy obszar o powierzchni 5 arów, możemy obliczyć jego powierzchnię w metrach kwadratowych, mnożąc 5 przez 100. Wynik to 500 metrów kwadratowych.

W celu większej wygodny w wykonywaniu obliczeń bardzo często ary przeliczane są na inne jednostki miary, w tym najczęściej na metry kwadratowe lub hektary.

W jaki sposób dokonujemy przeliczenia? Jako, że jest to jednostka miary stosowana do obliczania powierzchni płaskich, które mają boki to mamy do czynienia z metrami kwadratowymi.

1 ar równa się 100 metrów kwadratowych powierzchni (10 metrów x 10 metrów = 100 metrów kwadratowych)

1a = 100 m2  ( zapis skrócony)

Gdy chcemy obliczyć, ile metrów kwadratowy przypada na daną liczbę arów to musimy pomnożyć liczbę arów przez 100, otrzymamy wówczas wynik w metrach kwadratowych.

Przykłady obliczeń:

 • 2 ary to 200 m2, ( 2 x 100 m2 = 200 m2)
 • 4 ary to 400 m2, ( 4 x 100 m2 = 400 m2)
 • 6 arów to 600 m2, (6 x 100 m2 – 600 m2)
 • 10 arów to 1000 m2, ( 10 x 100 m2)
 • 100 arów to 10 000 m2 (100 x 100 m2 = 10 000 m2 =1 hektar ) 
 • 1000 arów to 100 000 m2 ( 1000 x 100 m2  = 100 000 m2 = 10 hektarów)

Przykłady przeliczeń

Aby zilustrować, jak dokładnie przeliczyć ar na metry kwadratowe, przyjrzyjmy się kilku przykładom:

Przykład 1: Mamy pole o powierzchni 7 arów. Ile to jest w metrach kwadratowych?

Metry kwadratowe = 7 ar x 100 Metry kwadratowe = 700 m²

Przykład 2: Mamy działkę o powierzchni 15 arów. Ile to jest w metrach kwadratowych?

Metry kwadratowe = 15 ar x 100 Metry kwadratowe = 1500 m²

Przykład 3: Mamy ogród o powierzchni 3,5 ara. Ile to jest w metrach kwadratowych?

Metry kwadratowe = 3,5 ar x 100 Metry kwadratowe = 350 m²

metr ar

Dlaczego stosujemy przeliczenia?

Zakładając, że mamy do czynienia z duża liczbą metrów kwadratowych gruntu czy działki posługiwanie się dużymi zapisami liczbowymi jest najzwyczajniej niezbyt wygodne,

a tak by wyglądała sytuacja gdybyśmy zamiast zastosowania zapisu  np. 100 arów pisali 10 000 m2. Stosujemy więc przeliczenie z metrów kwadratowych na ary.

Analogicznie sytuacja będzie wyglądała, gdy zaczniemy mówić o większych areałach gruntu, gdy okaże się, że stosowanie arów też może mieć pewne ograniczenia.

Wówczas sięgniemy po kolejną jednostkę jaką jest hektar. Wymienne stosowanie jednostek miary to powszechna praktyka użytkowa zarówno w dokumentacjach  jak i w codziennej komunikacji.

Tak więc metr kwadratowy, ar i hektar to jednostki używane wymiennie w zależności od tego, którą z nich wygodniej nam wyrazić wielkości określanej powierzchni.

źródło: FAQ, youtube.com

Dlaczego warto umieć obliczyć ile metrów ma ar?

W wielu życiowych sytuacjach takich jak sprzedaż lub zakup działki budowlanej, planowanie budowy domu, określanie wielkości gruntów przeznaczonych pod konkretne uprawy lub pod nieużytki – w każdej z tych sytuacji będziemy mieć do czynienia z koniecznością rozumienia miar powierzchni. Możliwe też, że dostaniemy dokumenty, które będą wyrażać wielkość powierzchni za pomocą tych wielkości, albo zostaniemy poproszeni o określenie powierzchni przy zastosowaniu tych miar. Wcześniej, czy później trafimy na sytuację, w której będziemy zmuszeni ich użyć lub je znać, dlatego też dobrze się z nimi zapoznać i je zrozumieć.

Dlaczego stosuje się ary?

Arem jest jednostką powierzchni stosowaną w wielu krajach, ponieważ jest wygodna i łatwa do stosowania. Szczególnie przydatna jest w przypadku pomiarów powierzchni nieruchomości i gruntów, na których znajdują się uprawy rolnicze. Dzięki temu, że ar jest jednostką powierzchni oznaczającą 100 metrów kwadratowych, można łatwo wyznaczyć powierzchnię terenu bez potrzeby korzystania z bardziej skomplikowanych jednostek, takich jak hektary.

Dodatkowo, ar jest często stosowany w kontekście nieruchomości, szczególnie w Europie, gdzie większość krajów używa go do określania powierzchni mieszkań, domów i innych budynków. Dzięki temu, można łatwo porównywać powierzchnie różnych nieruchomości i określać ich wartość.

Ar jako jednostka w rolnictwie

Arem, czyli jednostką powierzchni oznaczającą 100 metrów kwadratowych, często korzystają rolnicy, ponieważ pozwala im to łatwo określać powierzchnię swoich pól uprawnych. W rolnictwie stosuje się ara przede wszystkim do określania powierzchni gruntów, które są przeznaczone do uprawy roślin.

Jednym z najważniejszych zastosowań ara w rolnictwie jest określanie wielkości pola uprawnego. Dzięki temu, rolnicy są w stanie dokładnie obliczyć ilość ziarna, nawozu i innych składników potrzebnych do uprawy danego pola. Przy wykorzystaniu jednostki ara łatwo porównać wielkość pola z wielkością potrzebną do zasadzenia konkretnych roślin lub wyznaczenia odpowiedniej ilości zwierząt hodowlanych na danej powierzchni.

Arem korzystają również producenci żywności, takich jak winiarze, którzy stosują tę jednostkę do określania wielkości swoich winnic. Dzięki temu mogą dokładnie kontrolować wielkość zbiorów i planować wykorzystanie zbiorów do produkcji wina. W przypadku sadów, producenci owoców korzystają z ara do określenia wielkości swojego sadu i zaplanowania zbiorów.

Arem wykorzystuje się również do określenia wielkości pastwisk dla zwierząt hodowlanych. Rolnicy muszą określić, ile zwierząt hodowlanych mogą być na danym obszarze, aby zapewnić im odpowiednią ilość paszy i miejsca do odpoczynku. Dzięki jednostce ara, rolnicy mogą dokładnie planować ilość zwierząt hodowlanych, które mogą być na danym terenie.

Ar a hektar

Relacja między hektarem a arem to bardzo ciekawy temat, który warto omówić. Aby lepiej zrozumieć tę relację, najpierw trzeba dokładniej przyjrzeć się tym dwóm jednostkom.

Hektar jest jednostką metryczną pomiaru powierzchni ziemi, równą 10 000 metrów kwadratowych. Jest to stosunkowo duży obszar, który często jest używany w nieruchomościach, rolnictwie, leśnictwie i innych dziedzinach związanych z pomiarami ziemi.

Ary, z drugiej strony, są mniejsze niż hektary i równają się jednemu metrowi kwadratowemu. Choć ar był wcześniej częściej używany, obecnie jest stosowany rzadziej, a jego miejsce zajęły hektary.

Stosunek między hektarem a arem wynosi 100:1, co oznacza, że 1 hektar to 100 arów. Dlatego też hektar jest czasami nazywany „stoarem”.

Dlaczego stosuje się obie jednostki?

Obie jednostki są nadal używane, chociaż hektar jest bardziej popularny ze względu na swoją większą wartość i łatwość przeliczania na inne jednostki metryczne. W niektórych krajach, takich jak Rosja i Ukraina, ar jest nadal powszechnie stosowany w nieruchomościach i rolnictwie.

Zastosowanie arów może być również pomocne w przypadkach, gdy obszary są zbyt małe, aby stosować hektary, lub gdy wymagana jest większa precyzja w pomiarze powierzchni. W takich sytuacjach ar może być bardziej praktyczny niż hektar.

Hektar ma 100 arów. Stosunek między hektarem a arem wynosi 100:1, co oznacza, że 1 hektar to 100 arów. Hektar jest większą jednostką miary powierzchni ziemi, a ar jest mniejszą jednostką. Hektar jest powszechnie stosowany w nieruchomościach, rolnictwie, leśnictwie i innych dziedzinach związanych z pomiarami ziemi, podczas gdy ar jest używany rzadziej.

Zobacz też:

 

Najczęściej zadawane pytania:

Ile wynosi 1 ar?

1 ar to pwierzchnia równa 100 m².

Jakie wymiary ma działka 10 arów?

Obszar 10 arów to dziesięciokrotnosć jednego ara, czyli powierzchnia równa 10 x 100m², czyli 1000m². Gdyby tą samą powierzchnię przeliczyć na hektary, to 10 ar = 0,1 ha (jedna dziesiąta hektara). Na terenach podmiejskich i wiejskich 10 arów to minimalna wielkość działki budowlanej, choć za optymalne pod budowę domu uznaje się troszkę większe działki.

Ile to jest 1 hektar?

1 hektar jest to jednostka powierzchni pola, stosowana (tak samo jak ar) do określenia powierzchni gruntów. Przedrostek hekto oznacza sto razy. Stąd 1 hektar jest to sto arów, czyli powierzchnia równa 100 x 100m², czyli 10 000m² (słownie dziesięć tysięcy metrów kwadratowych). Żeby przeliczyć hektar na ary, należy pomnożyć ilość hektarów razy 100. Natomiast żeby przeliczyć ary na hektary, należy podzielić ilość arów przez sto. Np. jeśli chcemy wiedzieć, ile arów wynosi 2,5 ha, musimy wykonać działanie: 2,5x 100 =250. Czyli 2,5 ha jest równe 250 ar. Jeśli z kolei chcemy wiedzieć, ile hektarów to 300 arów, musimy wykonać działanie: 300 / 100 =0,3. Czyli 300 arów jest to 0,3 hektara.

Ile arów musi mieć działka budowlana 2023?

Minimalna wielkość działki budowlanej jest określona prawnie i różni się ona w zależności od terenu, na jakim planowana jest budowa. Dla terenów miejskich jest to jedyne 300m2, czyli 3 ar (trzy ary). Dla terenów zarówno podmiejskich jak i wiejskich minimalna wielkość działki budowlanej to 1000m², czyli 10 ar (równo dziesięć arów). Proszę wziąć pod uwagę, że podane wartości to tylko powierzchnia minimalna. Za powierzchnię optymalną uznaje się jednak działki o większym gruncie. Dla działki na terenie miejskim będzie to 600 m² (czyli 6 arów), na terenie podmiejskim 1500m² (czyli 15 arów), natomiast na terenach wiejskich za optymalną pod budowę uznaje się działkę o powierzchni 3000m² (czyli 30 arów).

Ile jest to 1 km²?

Jeden kilometr kwadratowy jest to jednostka opisująca powierzchnię równą powierzchni kwadratu o boku 1 km (czyli 1000m). Stąd: 1 km² = 1 000 000 m² (Słownie: milion metrów kwadratowych). Przeliczając na inne jednostki powierzchni, 1 km² = 100 ha, oraz 1 km² = 10 000 ar.

Ile km to 1 ha?

Jeden kilometr kwadratowy to powierzchnia równa stu hektarom: 1 km² = 100 ha. Więc 1 ha = 0,01 km² (Słownie: jeden hektar to jedna setna kilometra kwadratowego.