Ile metrów ma ar. Sprawdź jak przeliczyć

ile metrów ma ar

Ar – co to jest i gdzie znajduje zastosowanie?

Słowo ar  pochodzi od łacińskiego słowa area oznaczającego  „plac; klepisko; boisko” . Jest to jednostka miary, którą powszechnie stosujemy przy określaniu wielkości pola powierzchni gruntów.

W skrócie używamy do zapisu symbolu a. Jednostka ta należy do grypy jednostek metrycznych.

Powszechnie stosowana w rolnictwie, geodezji i leśnictwie. Umożliwia oszacowanie wielkości danego gruntu rolnego, działki czy obszaru użytkowego lasu, nieużytków. 

W potocznym rozumieniu czasem nastręcza trudności.

metry ary

Ile metrów ma ar?

W celu większej wygodny w wykonywaniu obliczeń bardzo często ary przeliczane są na inne jednostki miary, w tym najczęściej na metry kwadratowe lub hektary.

W jaki sposób dokonujemy przeliczenia? Jako, że jest to jednostka miary stosowana do obliczania powierzchni płaskich, które mają boki to mamy do czynienia z metrami kwadratowymi.

1 ar równa się 100 metrów kwadratowych powierzchni (10 metrów x 10 metrów = 100 metrów kwadratowych)

1a = 100 m2  ( zapis skrócony)

Gdy chcemy obliczyć, ile metrów kwadratowy przypada na daną liczbę arów to musimy pomnożyć liczbę arów przez 100, otrzymamy wówczas wynik w metrach kwadratowych.

Przykłady obliczeń:

  • 2 ary to 200 m2, ( 2 x 100 m2 = 200 m2)
  • 4 ary to 400 m2, ( 4 x 100 m2 = 400 m2)
  • 6 arów to 600 m2, (6 x 100 m2 – 600 m2)
  • 10 arów to 1000 m2, ( 10 x 100 m2)
  • 100 arów to 10 000 m2 (100 x 100 m2 = 10 000 m2 =1 hektar ) 
  • 1000 arów to 100 000 m2 ( 1000 x 100 m2  = 100 000 m2 = 10 hektarów)
metr ar

Dlaczego stosujemy przeliczenia?

Zakładając, że mamy do czynienia z duża liczbą metrów kwadratowych gruntu czy działki posługiwanie się dużymi zapisami liczbowymi jest najzwyczajniej niezbyt wygodne,

a tak by wyglądała sytuacja gdybyśmy zamiast zastosowania zapisu  np. 100 arów pisali 10 000 m2. Stosujemy więc przeliczenie z metrów kwadratowych na ary.

Analogicznie sytuacja będzie wyglądała, gdy zaczniemy mówić o większych areałach gruntu, gdy okaże się, że stosowanie arów też może mieć pewne ograniczenia.

Wówczas sięgniemy po kolejną jednostkę jaką jest hektar. Wymienne stosowanie jednostek miary to powszechna praktyka użytkowa zarówno w dokumentacjach  jak i w codziennej komunikacji.

Tak więc metr kwadratowy, ar i hektar to jednostki używane wymiennie w zależności od tego, którą z nich wygodniej nam wyrazić wielkości określanej powierzchni.

źródło: TeoriaBiznesu pl, youtube.com

Dlaczego warto umieć obliczyć ile metrów ma ar?

W wielu życiowych sytuacjach takich jak sprzedaż lub zakup działki budowlanej, planowanie budowy domu, określanie wielkości gruntów przeznaczonych pod konkretne uprawy lub pod nieużytki – w każdej z tych sytuacji będziemy mieć do czynienia z koniecznością rozumienia miar powierzchni. Możliwe też, że dostaniemy dokumenty, które będą wyrażać wielkość powierzchni za pomocą tych wielkości, albo zostaniemy poproszeni o określenie powierzchni przy zastosowaniu tych miar. Wcześniej, czy później trafimy na sytuację, w której będziemy zmuszeni ich użyć lub je znać, dlatego też dobrze się z nimi zapoznać i je zrozumieć.

Zobacz też: