Mile morskie i lądowe

Zaktualizowano: 5 stycznia, 2023 at 12:19 pm

Czym jest mila lądowa? Mila lądowa stosowana jest w lotnictwie oraz żegludze morskiej. Mille oznacza tysiąc z łaciny. Początkowo było to 1000 kroków podwójnych. Taka była mila rzymska. Jednostka długości nie zawsze liczyła 1000 metrów. Mila legionistów liczyła około 1500 metrów. Dzisiaj mila lądowa nadal jest znana. Nazywana jest milą angielską. Stosuje się ją w USA oraz Wielkiej Brytanii. Jest to pozaukładowa jednostka długości. Oznacza to, że nie jest zawarta w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar. Jest to bardzo ważna jednostka, nadal stosowana. W krajach anglosaskich stosowana jest bardzo często. 

mila

Mila angielska w krajach anglosaskich

Mila angielska to 1,609344 km. Pochodzi ona z porozumienia zawartego w 1959 roku. Większość krajów zrezygnowała z mili, ale USA, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Nowa Zelandia stosują taką milę, aby korzystać z wyrównanych jednostek długości. Porozumienie to obowiązuje od lat i jest naprawdę regularnie stosowane. Mila lądowa to 1760 jardów, 5280 stóp czy 8 furlongów. Mila lądowa odpowiada też 1,6 kilometra. Jest to dobrze opisana jednostka i znana, ale stosowana w krajach anglojęzycznych. Znane są mile lądowe oraz mile morskie. Taki jest powszechnie używany podział tej jednostki miary. Mila lądowa służy do określania odległości – szczególnie w krajach anglosaskich. Jest to bardzo często używana jednostka miary, z której stosowania zrezygnować nie sposób. 

W Polsce stosuje się milę morską. Jest to jednostka długości stosowana regularnie w żegludze morskiej oraz lotnictwie. Jest równa 1852 metrów. Podczas wielkich odkryć morskich mila morska była coraz częściej stosowana. Dzisiaj mila morska odnosi się do długości łuku południka ziemskiego. Odpowada także minucie kątowej koła wielkiego. Mila morska to popularna jednostka miary, którą warto stosować i posługiwać się nią regularnie. 

mila morska

Kiedyś mile się różniły

Do połowy XX wieku mila morska miała różne długości w różnych krajach. – w Wielkiej Brytanii mila morska wynosiła 1853,18 m, w Danii – 1851,85 m, a w Portugalii – 1850,00 m. Konieczne było ujednolicenie tej długości, dlatego też Międzynarodowe Biuro Miar i Wag przyjęło, że mila morska wynosi 1 852 metry.

W Polsce stosowana była niegdyś mila polska, która miała od 7 146 metrów aż do 8 534 metrów. Przeliczano ją na wiorsty, czyli na rosyjską miarę długości. Mila polska to było siedem wiorst. Mila mała natomiast przeliczana była na sążnie i miała 2500 sążni. Mila średnia natomiast to było 3 333 sążnie. Określono również milę wielką o długości 3 750 sążni. Taka mila od dawna już nie istnieje i nie jest stosowana. W internecie pojawiły się różnorodne kalkulatory służące do przeliczania mil na kilometry oraz kilometrów na mile. Jest to zdecydowanie ważna sprawa, z której warto korzystać i posługiwać się nią w każdej sytuacji.

Obecnie takie mile są ważne i mają duże znaczenie dla niejednej osoby pracującej w żegludze, lotnictwie lub mieszkającej w krajach anglosaskich. Dla pozostałych jest to wiedza czysto teoretyczna. 

Zobacz też: