1 km – ile to cm?

1 km – ile to cm?

Zaktualizowano: 5 stycznia, 2023 at 12:49 pm

Kilometry i centymetry są jednostkami długości, stosowanymi w systemie metrycznym. Chociaż służą do pomiaru tej samej wielkości, stosowane są w różnych sytuacjach. Kilometr, jako jednostka większa, używany jest do wyrażania większych odległości, na przykład pomiędzy miejscowościami, podczas gdy w centymetrach podawane są wymiary niewielkich przedmiotów, na przykład arkusza papieru do drukarki. Jak przeliczyć kilometry na centymetry i stwierdzić, 1k ile to cm?

miara

Czym są kilometr i centymetr?

Zarówno kilometr, jak i centymetr, są jednostkami pochodnymi metra.1 m jest podstawową jednostką miary w odniesieniu do długości w układzie SI. Przedrostki „centy” i „kilo” wskazują na to, jaką częścią metra są 1cm i 1km.

Przedrostek centy-  wywodzi się z łaciny, gdzie słowo „centum” znaczy sto. W przypadku jednostek, przedrostek ten oznacza setną część jednostki podstawowej, więc :

 • 1cm = 1/100 m, co w notacji wykładniczej zapisać można jako 1cm = 10-2 m

Przedrostek kilo z kolei oznacza wartość tysiąc razy większą pod podstawowej, stąd też

 • 1km = 1000m, co w notacji wykładniczej zapisujemy jako 1km = 103m
linijka centrymetry

1km – ile to cm?

Jak wiadomo, 1 km to 1000 m. Każdy metr z kolei ma 100 cm. Pozwala to na wyliczenie ilości centymetrów w jednym kilometrze, dzięki wykonaniu prostego matematycznie obliczenia:

 • 1 km = 1000m = 1000 x 100 cm = 100 000 cm.

Widzimy więc, że 1 km to aż 100 tysięcy centymetrów. Zależność tę przedstawić można w notacji wykładniczej:

 • 1km = 105 cm

Jak przeliczać kilometry na centymetry?

Aby przeliczyć dowolną odległość wyrażoną w kilometrach na centymetry, wystarczy wartość tę pomnożyć przez 100 tysięcy. W ten sposób uzyskujemy wartość w centymetrach. Dla przykładu:

 • 2 km to 200 tys. cm, bo 2 x 100 000 = 200 000 cm = 2 x 105cm
 • 0,5 km to 50 tys. cm, bo 0,5 x 100 000 = 50 000 cm = 5 x 104cm
 • 100 km to 10 mln cm, bo 100 x 100 000 = 100 000 00 = 1 x 107cm

1cm – ile to km?

Wiemy, że 1cm jest 1/100 (0,01) częścią metra, natomiast 1 m to 1/1000 km (0,001).  Możemy wyliczyć więc, jaką część kilometra stanowi 1 cm. Wystarczy wykonać działanie:

 • 1cm = 0.01 x 0,001 km = 0,00001km = 1 x 10-5 km

Więc 1 cm jest jedną stutysięczną (1/100 000) częścią kilometra.

miara centymetr

Jak przeliczać centymetry na kilometry?

Aby dokonać przeliczenia centymetrów na kilometry, należy zastosować mnożnik 0,00001 (10-5). Pozwoli  to na prawidłową zamianę miary długości wyrażonej w centymetrach na kilometry. Przykładowo:

 • 500 cm = 500 x 0,00001 = 0,005 km – 5 x 10 -3km
 • 20 cm = 20 x 0.00001 = 0,0002 km = 2 x 10-4km
 • 7 cm = 7 x 0,00001 = 0,00007 km = 7 x 10 -5km

Przeliczanie kilometrów na inne jednostki metryczne

W systemie metrycznym funkcjonują również inne pochodne miary długości. Należą do nich milimetry (1mm) oraz decymetry (1dm). Milimetry są tysięcznymi częściami metra, natomiast decymetry są jego częściami dziesiętnymi.

 • 1 m = 1000 mm
 • 1m = 10 dm

Wynika z tego, że 1 kilometr ma 10 000 decymetrów, ponieważ:

 • 1km = 1000 x 10 dm = 10 000 dm = 104dm

Można również z łatwością policzyć, że 1km to aż 1 mln milimetrów!

 • 1km = 1000 x 100 x 10 = 1000 000mm – 106mm

Kilometr kwadratowy – ile to cm?

Kilometr kwadratowy to jednostka już nie długości, a powierzchni. Mówiąc prosto, jest to powierzchnia, jaką ma kwadrat o boku 1 km. Ponieważ każdy z boków ma 1 km, czyli 1000 m, nietrudno obliczyć, że 1kmto inaczej 1000×1000 – 1000 000 m2.

Ponieważ 1 km to aż 100000cm, to 1km2 ma 100000 x 100000cm2, czyli 1010cm2.

źródło: kanał Matematyka Szkoła Podstawowa, youtube.com

Ile centymetrów sześciennych ma 1 km3?

1 km3 jest rzadko używaną jednostką objętości. Nie stosuje się go zbyt często ze względu na to, że jest to jednostka ogromna, odpowiadająca pojemności sześcianu o boku 1km, czyli 1000 m i 100 tys. cm! Gdyby jednak pokusić się o przeliczenie 1 km3 na centymetry sześcienne, otrzymalibyśmy następującą zależność:

 • 1 km3 – 100000 x 100000x 10000cm3 = 1015cm3

Kiedy przydaje się przeliczanie kilometrów na centymetry?

Przeliczanie kilometrów na centymetry na co dzień nie wydaje się zbyt przydatne. Zapewne właśnie dlatego tak wiele osób nie wie nawet, ile cm ma 1 km. Jednak okazuje się, że wiedza ta może się przydać nie tylko w szkole, na lekcjach w ćwiczeniu przeliczania jednostek. Czasami zamiana taka jest konieczna, jeśli zechcemy porównać dwie wielkości wyrażone w różnych jednostkach, aby upewnić się, co naprawdę jest większe, a co mniejsze.  Nie zawsze jest to oczywiste na pierwszy rzut oka, zwłaszcza, jeśli wartości wyrażone są w częściach ułamkowych. Dla przykładu – czy 0,03 km jest większe czy mnie od 1230 cm?

Wystarczy przeliczyć jednostki:

 • 0,03 km – 0,03 x 1000 m = 30 m
 • 30m = 30 x 100cm – 3000cm

Sprawa jest więc jasna – 0,03 km ro sporo więcej niż 1230 cm.

Umiejętność taka przydaje się również podczas przeliczenia jednostek prędkości, wyrażonych w jednostkach długości na jednostkę czasu. Przeliczenie cm/s na km/h może się okazać przydatne, jeśli zechcemy porównać szybkość dwóch poruszających się obiektów.

Podsumowując:

 • 1 kilometr ma 1000 metrów oraz 100 tys. centymetrów.
 • W notacji wykładniczej:1km= 105
 • Aby przeliczyć wielkość w kilometrach na centymetry, wystarczy pomnożyć ją przez 100tys.