Znak stopu – omówienie znaku

znak stop

Choć nie każdy posiada uprawnienia do kierowania pojazdami, to nie ma osoby, która nie znałaby charakterystycznego znaku z napisem „stop”. Jest on jednym z najważniejszych i jednocześnie najbardziej rozpoznawalnych symboli przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, ale także widoczny jest na co dzień dla osób postronnych i przypadkowych przechodniów. Fachowo nazywany jest znakiem zakazu B-20. Czym odznacza się ten znak drogowy i co warto o nim wiedzieć? 

Nietypowy kolor i kształt

Czerwień jest kolorem ostrzegawczym i silnie oddziałującym na zmysł wzroku. Ze względu na swą intensywność i wyrazistość niemalże od razu rzuca się w oczy. Właśnie dlatego najważniejsze znaki drogowe utrzymane są w tej barwie. Mocny kolor jest dobrze widoczny we mgle oraz w przypadku innych niekorzystnych zjawisk pogodowych. Znak stopu to biały napis na czerwonym tle. Znamienny jest również jego kształt, ponieważ jest to figura o ośmiu bokach. Nie bez przyczyny zastosowano takie rozwiązanie. Ponieważ znak stop znajduje się zazwyczaj w miejscach, w których występuje spore ryzyko niebezpieczeństwa na drodze, musi mieć unikalną formę. Znak B-20 w postaci ośmiokąta jest rozpoznawalny nawet podczas intensywnych opadów, gdy zostanie całkowicie pokryty śniegiem.  

Znaczenie symbolu stop

Słowo „stop” pozostaje niezmienne w bardzo wielu językach świata. Tak samo brzmi np. w powszechnie znanym i stosowanym języku angielskim. Jest to jedno z najbardziej uniwersalnych słów, więc może być łatwo zrozumiane nawet przez cudzoziemców poruszających się polskimi szosami. Znak stop oznacza bezwzględną konieczność chwilowego zatrzymania się, aby sprawdzić, czy z żadnej ze stron nie nadjeżdża inny pojazd. Nawet, jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma żadnego realnego zagrożenia, kierowca powinien przystanąć. Znak ten oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub inny obszar, przed którym został postawiony, dopóki kierowca nie ustali pierwszeństwa przejazdu i nie upewni się, że jego toru jazdy nie przetnie inny samochód lub środek lokomocji. Znak drogowy stop obowiązuje tylko w obrębie najbliższej drogi lub przejazdu, przed którymi został ustawiony. Należy się zatrzymać w widocznym miejscu do tego wyznaczonym lub, w razie braku wyznaczonego miejsca, tam, gdzie to możliwe w sposób bezkolizyjny. 

stop przejazd kolejowy

Gdzie umieszcza się ten znak?

Znaki zakazu B-20 w polskich realiach spotyka się niezwykle często. Stanowią one stałe elementy rodzimego folkloru. Stawia się je najczęściej przed ruchliwymi skrzyżowaniami, na których istnieje podwyższone ryzyko stłuczki lub wypadku, gdyż nawet doświadczeni kierowcy mogą mieć wątpliwości co do pierwszeństwa przejazdu. Popularne są także znaki stopu przed torowiskami i przejazdami kolejowymi. Towarzyszą im wówczas także inne znaki drogowe, jak chociażby krzyże świętego Andrzeja, czyli znak G-3 i G-4. Dopuszcza się możliwość umieszczenia znaku stop na tym samym słupku, na którym znajduje się znak G-3 lub G-4, co znacznie ułatwia kierowcom orientację i eliminuje niepotrzebny bałagan przy szosie. Zasada jest taka, że znak B-20 należy umieszczać tak blisko skrzyżowania lub newralgicznego przejazdu jak to tylko możliwe, aby każdy kierujący pojazdem miał pewność, jakiego obszaru dany znak dotyczy. Znak powinien znajdować się maksymalnie 25 metrów od skrzyżowania bądź przejazdu, którego dotyczy, jeżeli mowa o obszarze zabudowanym. Odległość ta ustalana jest jako odcinek od krawędzi drogi poprzecznej lub najbliższej szyny kolejowej, czy tramwajowej. 

Znak stop a inne znaki drogowe

Wielu kierowców mylnie sądzi, iż znak stopu oznacza to samo, co inny często pojawiający się znak drogowy, a mianowicie znak A-7, czyli „ustąp pierwszeństwa”. Nie jest to prawdą, gdyż ten drugi znak jasno wskazuje na to, że samochód zbliża się do drogi z pierwszeństwem przejazdu i może na nią wjechać dopiero wówczas, gdy przejadą pojazdy znajdujące się na drodze z pierwszeństwem. Znak B-20 z kolei informuje, iż pojazd dojeżdża do drogi, na której inni mają pierwszeństwo, lecz jest to miejsce dość niebezpieczne, więc należy się koniecznie zatrzymać. Czasem znak stopu występuje łącznie z innymi znakami. Na przykład tam, gdzie dozwolona jest większa prędkość znak stopu powinien być poprzedzony znakiem A-7 umiejscowionym w odległości 150 – 300 metrów wcześniej, aby kierowcy mieli szansę spokojnie wyhamować. Znak B-20 bywa także łączony z następującymi znakami: B-33 (ograniczający prędkość do określonej wartości), D-1 („droga z pierwszeństwem”), A-6 („skrzyżowanie z drogą podporządkowaną”), etc. 

źródło: ABCPrawoJazdy, youtube.com

Co grozi za zignorowanie stopu?

Rutyna bywa największym wrogiem osób zmotoryzowanych. Czasem kierowcy przecinają bowiem skrzyżowania i przejazdy kolejowe „na pamięć”, co bywa zgubne. Dlatego też za przejazd bez zatrzymania się przed znakiem stopu można otrzymać mandat oraz punkty karne (przeważnie dwa punkty). Wysokość mandatu zależy od funkcjonariusza policji, który oceni daną sytuację i stwierdzi, jak bardzo była niebezpieczna. W skrajnych przypadkach, jeśli ktoś zachował się wyjątkowo nieodpowiedzialnie i oprócz niezatrzymania się przed znakiem B-20 naruszył także inne przepisy, może zostać nawet pozbawiony prawa jazdy.