Znak stopu – omówienie znaku

znak stop

Zaktualizowano: 15 marca, 2023 at 10:03 am

Choć nie każdy posiada uprawnienia do kierowania pojazdami, to nie ma osoby, która nie znałaby charakterystycznego znaku z napisem „stop”. Jest on jednym z najważniejszych i jednocześnie najbardziej rozpoznawalnych symboli przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, ale także widoczny jest na co dzień dla osób postronnych i przypadkowych przechodniów. Fachowo nazywany jest znakiem zakazu B-20. Czym odznacza się ten znak drogowy i co warto o nim wiedzieć? 

Znak stop jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków drogowych na świecie. Jego zadaniem jest informowanie kierowców, że muszą zatrzymać swój pojazd przed linią zatrzymania na drodze, aby zapewnić bezpieczeństwo innych użytkowników drogi. W tym artykule omówimy znak stop i jego znaczenie w kontekście bezpieczeństwa na drodze.

Znak stop został wprowadzony w Stanach Zjednoczonych w 1915 roku. Wówczas był on prostokątny i miał napis „STOP” w środku. W ciągu kolejnych lat znak stop uległ kilku zmianom i dopracowaniom, zanim w końcu przyjął swój obecny, charakterystyczny kształt. Znak stop w obecnej formie – czerwony trójkąt z białą obramówką i napisem „STOP” – został ujednolicony na całym świecie w latach 60-tych XX wieku.

Znaczenie znaku stop

Znak stop jest jednym z najważniejszych znaków drogowych. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa na drodze poprzez informowanie kierowców o obowiązku zatrzymania swojego pojazdu przed linią zatrzymania, a następnie ustąpienia pierwszeństwa innym użytkownikom drogi. Znak stop ma na celu zapobieganie wypadkom drogowym, zwłaszcza tych związanych z kolizjami na skrzyżowaniach.

Stosowanie znaku stop

Znak stop jest stosowany na drogach w miejscach, gdzie kierowcy muszą zatrzymać swoje pojazdy przed linią zatrzymania, aby zapewnić bezpieczeństwo innych użytkowników drogi. Zazwyczaj znajduje się on na skrzyżowaniach lub przejściach dla pieszych. Znak stop musi być zawsze widoczny dla kierowców, dlatego umieszcza się go na wysokości oczu i w widocznym miejscu. Znak stop ma kolor czerwony, co ma przyciągnąć uwagę kierowców i zwrócić ich uwagę na to, że muszą zatrzymać swój pojazd.

Konsekwencje ignorowania znaku stop

Ignorowanie znaku stop może prowadzić do poważnych konsekwencji, zwłaszcza w przypadku wypadków drogowych. Kierowcy, którzy nie zatrzymują się przed linią zatrzymania lub zatrzymują się za linią, narażają siebie i innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo. Ignorowanie znaku stop jest przestępstwem, za które grożą sankcje prawnokarne, takie jak kary pieniężne i utrata punktów karnych.

W niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, ignorowanie znaku stop jest uważane za poważne naruszenie prawa, które może prowadzić do poważnych konsekwencji dla kierowców. W Stanach Zjednoczonych za ignorowanie znaku stop grozi kara pieniężna, która może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset dolarów. Dodatkowo, kierowcy, którzy ignorują znak stop, mogą stracić punkty karnych na swojej karcie kierowcy, co może prowadzić do zwiększenia kosztów ubezpieczenia samochodu.

W innych krajach, takich jak Wielka Brytania, ignorowanie znaku stop jest traktowane jako wykroczenie drogowe, za które grożą punkty karnych i kara grzywny. Kierowcy, którzy ignorują znak stop, mogą otrzymać do trzech punktów karnych na swojej karcie kierowcy oraz karę grzywny w wysokości do 1,000 funtów.

Konsekwencje ignorowania znaku stop w Polsce

Znaczenie znaku stop dla bezpieczeństwa na drodze

Znak stop jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa na drodze. Ignorowanie tego znaku może prowadzić do poważnych wypadków drogowych, zwłaszcza na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Kierowcy, którzy ignorują znak stop, narażają siebie i innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo. Dlatego też, zatrzymywanie się przed linią zatrzymania i ustępowanie pierwszeństwa jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również decyzją odpowiedzialną i bezpieczną.

W Polsce ignorowanie znaku stop jest uznawane za wykroczenie drogowe i grozi za to kara grzywny oraz punkty karne na karcie kierowcy. Zgodnie z polskim Kodeksem Drogowym, kierowcy zobowiązani są do zatrzymania się przed linią zatrzymania na drodze, gdy na drodze umieszczony jest znak stop. Jeśli kierowca zignoruje ten znak i nie zatrzyma się przed linią zatrzymania, popełnia wykroczenie drogowe i może zostać ukarany przez organy ścigania.

W Polsce kara grzywny za ignorowanie znaku stop wynosi zwykle od 100 do 500 złotych, ale może być również wyższa w przypadku poważniejszych wykroczeń. Ponadto, kierowca, który popełni wykroczenie drogowe związane z ignorowaniem znaku stop, otrzymuje trzy punkty karne na swojej karcie kierowcy. Jeśli kierowca przekroczy limit punktów karnych na swojej karcie, może to prowadzić do tymczasowego lub trwałego zawieszenia prawa jazdy.

Konsekwencje ignorowania znaku stop w Polsce nie ograniczają się jednak tylko do kar finansowych i punktów karanych na karcie kierowcy. Ignorowanie znaku stop może również prowadzić do poważnych wypadków drogowych. W Polsce wiele wypadków drogowych ma miejsce na skrzyżowaniach, gdzie ignorowanie znaku stop może prowadzić do zderzeń z innymi pojazdami lub pieszymi. Z tego powodu, kierowcy powinni zawsze zwracać uwagę na znaki drogowe i przestrzegać ich zasad, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze dla siebie i innych użytkowników.

Nietypowy kolor i kształt

Czerwień jest kolorem ostrzegawczym i silnie oddziałującym na zmysł wzroku. Ze względu na swą intensywność i wyrazistość niemalże od razu rzuca się w oczy. Właśnie dlatego najważniejsze znaki drogowe utrzymane są w tej barwie. Mocny kolor jest dobrze widoczny we mgle oraz w przypadku innych niekorzystnych zjawisk pogodowych. Znak stopu to biały napis na czerwonym tle. Znamienny jest również jego kształt, ponieważ jest to figura o ośmiu bokach. Nie bez przyczyny zastosowano takie rozwiązanie. Ponieważ znak stop znajduje się zazwyczaj w miejscach, w których występuje spore ryzyko niebezpieczeństwa na drodze, musi mieć unikalną formę. Znak B-20 w postaci ośmiokąta jest rozpoznawalny nawet podczas intensywnych opadów, gdy zostanie całkowicie pokryty śniegiem.  

Znaczenie symbolu stop

Słowo „stop” pozostaje niezmienne w bardzo wielu językach świata. Tak samo brzmi np. w powszechnie znanym i stosowanym języku angielskim. Jest to jedno z najbardziej uniwersalnych słów, więc może być łatwo zrozumiane nawet przez cudzoziemców poruszających się polskimi szosami. Znak stop oznacza bezwzględną konieczność chwilowego zatrzymania się, aby sprawdzić, czy z żadnej ze stron nie nadjeżdża inny pojazd. Nawet, jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma żadnego realnego zagrożenia, kierowca powinien przystanąć. Znak ten oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub inny obszar, przed którym został postawiony, dopóki kierowca nie ustali pierwszeństwa przejazdu i nie upewni się, że jego toru jazdy nie przetnie inny samochód lub środek lokomocji. Znak drogowy stop obowiązuje tylko w obrębie najbliższej drogi lub przejazdu, przed którymi został ustawiony. Należy się zatrzymać w widocznym miejscu do tego wyznaczonym lub, w razie braku wyznaczonego miejsca, tam, gdzie to możliwe w sposób bezkolizyjny. 

stop przejazd kolejowy

Gdzie umieszcza się ten znak?

Znaki zakazu B-20 w polskich realiach spotyka się niezwykle często. Stanowią one stałe elementy rodzimego folkloru. Stawia się je najczęściej przed ruchliwymi skrzyżowaniami, na których istnieje podwyższone ryzyko stłuczki lub wypadku, gdyż nawet doświadczeni kierowcy mogą mieć wątpliwości co do pierwszeństwa przejazdu. Popularne są także znaki stopu przed torowiskami i przejazdami kolejowymi. Towarzyszą im wówczas także inne znaki drogowe, jak chociażby krzyże świętego Andrzeja, czyli znak G-3 i G-4. Dopuszcza się możliwość umieszczenia znaku stop na tym samym słupku, na którym znajduje się znak G-3 lub G-4, co znacznie ułatwia kierowcom orientację i eliminuje niepotrzebny bałagan przy szosie. Zasada jest taka, że znak B-20 należy umieszczać tak blisko skrzyżowania lub newralgicznego przejazdu jak to tylko możliwe, aby każdy kierujący pojazdem miał pewność, jakiego obszaru dany znak dotyczy. Znak powinien znajdować się maksymalnie 25 metrów od skrzyżowania bądź przejazdu, którego dotyczy, jeżeli mowa o obszarze zabudowanym. Odległość ta ustalana jest jako odcinek od krawędzi drogi poprzecznej lub najbliższej szyny kolejowej, czy tramwajowej. 

Znak stop a inne znaki drogowe

Wielu kierowców mylnie sądzi, iż znak stopu oznacza to samo, co inny często pojawiający się znak drogowy, a mianowicie znak A-7, czyli „ustąp pierwszeństwa”. Nie jest to prawdą, gdyż ten drugi znak jasno wskazuje na to, że samochód zbliża się do drogi z pierwszeństwem przejazdu i może na nią wjechać dopiero wówczas, gdy przejadą pojazdy znajdujące się na drodze z pierwszeństwem. Znak B-20 z kolei informuje, iż pojazd dojeżdża do drogi, na której inni mają pierwszeństwo, lecz jest to miejsce dość niebezpieczne, więc należy się koniecznie zatrzymać. Czasem znak stopu występuje łącznie z innymi znakami. Na przykład tam, gdzie dozwolona jest większa prędkość znak stopu powinien być poprzedzony znakiem A-7 umiejscowionym w odległości 150 – 300 metrów wcześniej, aby kierowcy mieli szansę spokojnie wyhamować. Znak B-20 bywa także łączony z następującymi znakami: B-33 (ograniczający prędkość do określonej wartości), D-1 („droga z pierwszeństwem”), A-6 („skrzyżowanie z drogą podporządkowaną”), etc. 

źródło: ABCPrawoJazdy, youtube.com

Co grozi za zignorowanie stopu?

Rutyna bywa największym wrogiem osób zmotoryzowanych. Czasem kierowcy przecinają bowiem skrzyżowania i przejazdy kolejowe „na pamięć”, co bywa zgubne. Dlatego też za przejazd bez zatrzymania się przed znakiem stopu można otrzymać mandat oraz punkty karne (przeważnie dwa punkty). Wysokość mandatu zależy od funkcjonariusza policji, który oceni daną sytuację i stwierdzi, jak bardzo była niebezpieczna. W skrajnych przypadkach, jeśli ktoś zachował się wyjątkowo nieodpowiedzialnie i oprócz niezatrzymania się przed znakiem B-20 naruszył także inne przepisy, może zostać nawet pozbawiony prawa jazdy.  

Podsumowanie

Znak stop jest jednym z najważniejszych znaków drogowych, którego zadaniem jest informowanie kierowców o obowiązku zatrzymania swojego pojazdu przed linią zatrzymania i ustąpienia pierwszeństwa innym użytkownikom drogi. Ignorowanie znaku stop jest przestępstwem, za które grożą sankcje prawnokarne, takie jak kary pieniężne i utrata punktów karnych. Znak stop jest bardzo ważny dla bezpieczeństwa na drodze i jego ignorowanie może prowadzić do poważnych wypadków drogowych. Dlatego też, zatrzymywanie się przed linią zatrzymania i ustępowanie pierwszeństwa jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również decyzją odpowiedzialną i bezpieczną.

Najczęściej zadawane pytania:

Co oznacza znak stopu na skrzyżowaniu?

Znak drogowy „stop”, czyli znak B-20, przed skrzyzowaniem oznacza zakaz wjechania na skrzyżowanie bez uprzedniego zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem. Oznacza również, że twój pojazd znajduje się na drodze podporządkowanej, która krzyżuje się w tym miejscu z drogą główną, czyli bezwzglęgnie musisz ustąpić pierwszeństwa pojazdom, znajdującym się na drodze głównej.

Ile trzeba stać na stopie?

Nie ma określonej minimalnej ilości czasu, np. sekund bądź minut, w którym pojazd musi być zatrzymany na znaku stop. Ważne jest natopmiast, żeby pojazd zatrzymać całkowicie, to znaczy do całkowitego bezruchu. Czasem kierowcy na znaku drogowym stop mocno hamują, aż do momentu, w którym pojazd już praktycznie nie jedzie, ale koła jeszcze powoli się toczą. W tym momencie rozglądają się na boki, żeby sprawdzić, czy z którejś ze stron nie zbliża się pojazd z pierwszeństwem, i jeśli nic nie nadjeżdża, jadą dalej. Nie jest to poprawne zatrzymanie pojazu i może być karane przez policję. Także pamiętajmy o całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

Kiedy nie trzeba zatrzymywać się na stopie?

Znak drogowy „stop” zawsze oznacza konieczność zatrzymania pojazdu. Jest tylko jeden przypadek, kiedy nie musimy się zatrzymać. Jest to ta sytuacja, w której oprócz znaku drogowego „stop” na skrzyżowaniu znajduje się aktywna (działająca) sygnalizacja świetlna i pali się zielone światło. Wynika to z tego, że sygnalizacja świetlna jest wyżej w hierarchi ważności oznaczeń na drodze niż znaki drogowe.

Ile punktów karnych za niezatrzymanie się na stopie?

Zgodnie z nowym taryfikatorem punktów karnych, kierowca, który nie zatrzyma się na znaku drogowym stop (B-20), może otrzymać 8 pkt. karnych. Oprócz punktów karnych kierowca ten może również otrzymać mandat w wysokości 300zł.

Znak stop kolorowanka.

Kolorowanki ze znakami ruchu drogowego, w tym znaku stop B-20, są świetnym połączeniem zabawy i edukacji. Warto tłumaczyć dzieciom już od najmłodszych lat zasady ruchu drogowego i znaczenia poszczególnych znaków. Dobre zrozumienie znaków zdecydowanie ułatwia zrozumieć dzieciom, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się po ulicach jako pieszy, a także w przyszłości jako kierowca. W szczególności znajomość znaków ostrzegawczych pozwala na naukę dzieci rozpoznawania niebezpieczeństw w miejscach ruchu drogowego. Kolorowanki ze znakami można kupić gotowe lub samodzielnie je wyrdukować w domu. Kolorowankę ze znakiem stop do wydruku można pobrać np. tu: https://www.e-kolorowanki.eu/znaki-drogowe/znak-stop/ .