Warunek na studiach – czym jest i z co się z nim wiąże

warunek na studiach

Zaktualizowano: 17 marca, 2023 at 09:09 pm

Warunek na studiach – czym jest?

Wybierając dla siebie określone kilkuletnie studia, w pewnym momencie niektóre osoby uczące się spotykają się z trudnością w końcowym zaliczeniu danego przedmiotu. Może to wynikać z różnych powodów, czasami jest to dla nich zbyt trudny materiał, jego duża ilość, a innym razem dopada ich ogromny stres. Na szczęście niezdany egzamin nie oznacza obecnie końca ich przygody z nauką. W takiej sytuacji na pomoc przychodzi tak zwany warunek. Studenci stają wtedy przed wyborem całkowitej rezygnacji ze studiów lub skorzystania z wpisu warunkowego.

Czym jest warunek na studiach?

Warunek na studiach to inaczej wpis warunkowy na kolejny semestr nauczania. Ma on na celu przepuszczenie osób uczących się na dalszy okres nauki, pomimo niezaliczenia poprzedniego półrocza. Początkowo studenci mają za zadanie zdać egzaminy końcowe. W przypadku braku zaliczenia przysługuje im prawo do podejścia do egzaminów poprawkowych.

Ci, którym nie udało się otrzymać oceny pozytywnej przy ostatnich zaliczeniach poprawkowych, mają możliwość złożyć wniosek do dziekana o szansę na dalsze uczestniczenie w studiach. Jednak prośbę o warunek mogą kierować tylko i wyłącznie w przypadku niezdania maksymalnie dwóch przedmiotów. Większa ilość wiąże się z powtarzaniem całego semestru. Jeśli uczeń nie zaliczy warunku w następnym półroczu grozi mu skreślenie z listy studentów, bowiem nie może on poprawiać semestru dwa razy. Sam termin takiego zaliczenia nie jest możliwy do zmiany, nie można go więc przełożyć. Oprócz tego, zdanie powtarzanego przedmiotu nie może odbyć się z opóźnieniem większym niż dwa semestry. 

studenci

Na czym polega wpis warunkowy?

Aby takowy warunek uzyskać studenci muszą najpierw stworzyć odpowiednie podanie z prośbą do dziekana. Należy podać w nim nazwę przedmiotu, którego nie udało się zaliczyć oraz swoje zawiadomienie o chęć poprawienia egzaminów, Samo podanie powinno wysłać się do tygodnia po zakończeniu sesji poprawkowych. Jeśli zostanie ono zaakceptowane, mają oni przyzwolenie na dalsze uczestniczenie w nauce. Jednak wiąże się to z dodatkowymi opłatami, które zależą od ilości punktów ECTS (europejski system transferu punktów, z ang. European Credit Transfer System, mający na celu polepszenie sprawności systemu studiowania na europejskich uczelnia oraz ujednolicenie reguł prawnych dotyczących organizacji studiów) lub ilości godzin, które posiadał dany przedmiot w poprzednim semestrze. Zazwyczaj mieszczą się one w przedziale od 250 do nawet 600 złotych.

Opłata pobierana jest za powtarzanie przedmiotu, a nie za sam egzamin. Oprócz tego dochodzi również konieczność zdania go w późniejszym terminie. W niektórych placówkach, aby takie zaliczenie otrzymać wystarczy napisać końcowy egzamin raz jeszcze. Jednak w innych, od studentów wymaga się ponownego uczęszczania na niezaliczony przedmiot, by nie było wątpliwości, że przyszłe zaliczenie zdają pozytywnie. Uczelnia zazwyczaj pozwala na warunek nie więcej niż trzy razy w ciągu całego okresu studiów, a dwa razy w ciągu jednego semestru. Najważniejsze o czym trzeba pamiętać zaraz po uzyskaniu wpisu warunkowego, to zapisanie się na przedmiot w najbliższym semestrze kiedy jest on uruchamiany.

Zalety i wady warunku na studiach.

Największym plusem tej możliwości zdecydowanie jest szansa na dalszą naukę w późniejszych latach. Najbardziej widoczne jest to w przypadku tych studentów, którzy mają za sobą większość swoich studiów, na przykład cztery z pięciu lat. W takim przypadku wpis warunkowy jest dla nich świetnym ratunkiem. Odciąga ich od poczucia, że zaprzepaścili cztery lata nauki poprzez jeden niezdany egzamin końcowy. Dodatkowo można również założyć, że przymus podjęcia tej decyzji o ponownej próbie zaliczenia semestru jest sporą motywacją na dalszy okres edukacji. Daje też swojego rodzaju lekcję, aby dawać z siebie tyle ile się da, aby nie narażać się ponownie na tego typu sytuacje.

źródło: missphysics, youtube.com

Jeśli chodzi o minusy, są to na pewno koszty, które przychodzi ponieść studentom decydującym się na ten krok. Górna granica przedziału takiej opłaty, jaką jest sześćset złotych nie jest dla każdego prostą do przekazania sumą. Taki warunek z pewnością jest ocaleniem przed skreśleniem z listy studentów, natomiast trzeba pamiętać o tym, że jego ilość nie jest nieograniczona. Pojawia się także jeszcze jedna wada, mianowicie ponowne uczęszczanie na przedmiot w późniejszym półroczu. Nakłada to na uczniów dodatkowe obowiązki, ponieważ oprócz obecnej już wtedy ilości nauki, dochodzi ta z wcześniejszego okresu.

Decyzja należy więc do każdego z osobna. Z pewnością podjęcie wpisu warunkowego nie jest czymś, czego należy się wstydzić. Ma z nim bowiem styczność spora ilość studentów. W przypadku chęci dalszej nauki warunek jest dla nich niezastąpiony. Jednak trzeba pamiętać, że wiąże się on z późniejszymi obowiązkami, którymi być może nie każdy będzie miał czas i siłę sprostać. Warto więc przykładać się do swoich zadań na tyle, na ile jest to możliwe, by nie musieć decydować się na ostatnią deskę ratunku.

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda warunek na studiach?

Warunkowy wpis na kolejny semestr zwany „warunkiem” lub wpis z deficytem punktów ECTS oznacza konieczność powtarzania przedmiotu, lub przynajmniej części niezaliczonych w terminie zajęć oraz konieczność wniesienia dodatkowej opłaty ustalonej przez uczelnię.

Ile placi się za warunek?

Opłaty za powtarzanie przedmiotu ustala uczelnia. Często wysokość opłaty jest powiązana do tego ile dany przedmiot ma przypisanych punktów ECTS. Zazwyczaj jest to kilkaset złotych.

Czy warto brać warunek na studiach?

Warunki na studiach  umożliwiają kontynuowanie studiów bez ryzyka skreślenia z listy studentów. Zazwyczaj uczelnie ustalają limi ty watunków, które pozwalają uniknąć skreślenia z listy studentów. Zazwyczaj limit to są trzy wpisy warunkowe na rok akademicki, zaś dwóch na semestr