Budownictwo – 5 powodów, dla których warto podjąć ten kierunek studiów

budownictwo

Zapewnienie funkcjonalności, bezpieczeństwa i komfortu nowo powstałych budynków wymaga udziału odpowiedzialnych specjalistów w dziedzinie budownictwa. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest kształcenie inżynierów budownictwa. Od wielu lat Budownictwo jest perspektywicznym kierunkiem studiów. Ukończenie tych studiów otwiera przed absolwentem różne ścieżki kariery i zapewnia wysokie zarobki.

1. Budownictwo to przyszłość

Sektor budowlany nieustannie się rozwija. Mowa tutaj nie tylko o budownictwie mieszkaniowym, ale również o obiektach budowlanych o przeznaczeniu użytkowym. Postępująca urbanizacja sprawia, że specjaliści w zakresie budownictwa są pożądani na rynku pracy. Budownictwo należy do najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce. Absolwenci, którzy zdobyli doświadczenie podczas praktyk czy stażu, z pewnością nie będą mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

2. Szerokie możliwości zatrudnienia

Ukończenie Budownictwa otwiera drzwi do rozwoju ciekawej kariery zawodowej. Rozbudowany zakres wiedzy oraz zdobyte w toku studiów doświadczenie z pewnością będą atutami dla przyszłego pracodawcy. Absolwenci Budownictwa zajmują stanowiska w biurach projektowych, firmach budowlanych, jednostkach administracji państwowej czy w laboratoriach przemysłowych. Osoba, która ukończyła studia na kierunku Budownictwo, może również sprawować nadzór budowlany lub pracować w zakładach produkujących materiały budowlane. Wybrana w toku kształcenia specjalność wyznaczy przyszłemu inżynierowi kierunek zatrudnienia.

3. Prestiż i wysokie zarobki

Inżynier budownictwa to zawód zaufania publicznego i od wielu lat cieszy się wysokim prestiżem. Zdobyta w toku studiów wiedza pozwala absolwentom sprostać różnym wyzwaniom technologicznym i projektowym, które niesie ze sobą budownictwo XXI wieku. Praca w budownictwie jest też dobrze płatna.

4. Możliwość wejścia na rynek zagraniczny

Praca za granicą staje się dla wielu absolwentów Budownictwa ciekawą perspektywą zawodową. Szerokie możliwości oferuje globalne budownictwo przemysłowe, a oferty pracy w tym zakresie prezentują się obiecująco. Warto pamiętać o tym, że rynek zagraniczny, oprócz wykształcenia kierunkowego, wymaga także dobrej znajomości języka angielskiego.

5. Szansa na rozwój osobisty

Poza aspektami zawodowymi studiowanie Budownictwa pozwala również rozwijać umiejętności interpersonalne. Zatrudnienie w branży budowlanej uczy pracy zespołowej, kreatywności, a w wielu sytuacjach także umiejętności podejmowania kluczowych decyzji, nawet pod presją czasu. Absolwenci Budownictwa mogą także podjąć pracę badawczą w instytucjach naukowych i tym samym rozwijać swoje zainteresowania w różnych specjalizacjach.

Studiowanie Budownictwa w Warszawie – poznaj ofertę WSEiZ

W ofercie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania znajdują się studia I i II stopnia na kierunku Budownictwo w Warszawie. Absolwenci tej uczelni są w stanie odpowiedzieć na wyzwania technologiczne i projektowe, jakie stwarza budownictwo XXI wieku. Kształcenie na tej uczelni przygotowuje ich do projektowania konstrukcji i elementów budowlanych, dobierania materiałów oraz wykonywania robót budowlanych. W toku studiów realizują projekty w zakresie budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego czy komunalnego. Dodatkowo mają dostęp do nowoczesnych narzędzi i oprogramowania.