Audyt finansowy firm — czy jest potrzebny i w jakim celu się go stosuje?

Aby firma mogła prężnie działać i rozwijać skrzydła, niezbędne jest wsparcie specjalistów, którzy świadczą usługi doradcze. Przedsiębiorcy, którzy mają pomysł na biznes, nie zawsze znają obowiązujące przepisy prawa, nie wiedzą, jakie obowiązki są na nich nakładane, ani w jaki sposób zrealizować konieczne rozliczenia. Jednym z zadań, które deleguje się ekspertom, jest sporządzenie sprawozdania finansowego firmy, które świadczy o jej kondycji. Spółki mają obowiązek przedstawiania takich sprawozdań do oceny ich wyników finansowych, jakie wygenerowały w danym roku. Warto wiedzieć, że samo sprawozdanie nie wystarczy, zawsze warto poddać je jeszcze badaniu i ocenie niezależnych fachowców.

Co to jest audyt finansowy?

Audyt finansowy jest badaniem sprawozdania finansowego. Taki dokument pozwala przede wszystkim uwiarygodnić przedstawione w sprawozdaniu przepływy oraz wyniki finansowe.

Dlaczego spółki coraz częściej decydują się na audyt? Warszawa, ale również inne duże aglomeracje miejskie na terenie naszego kraju, przeżywają wzmożony rozwój i wydaje się, że rynek praktycznie każdej branży jest już mocno nasycony. Badania sprawozdania finansowego pozwalają ocenić działalność spółki, zauważyć korzystne rezultaty wdrażanych strategii czy reagować na pewne negatywne odchylenia. Audyt finansowy przede wszystkim weryfikuje stan finansowy spółki, dzięki czemu udaje się podejmować decyzję o konkretnych zmianach lub kolejnych inwestycjach. Takie badanie pozwala również zmniejszać ryzyko nieopłacalnych działań ze strony spółki, wskazuje także obszary działalności, które dobrze jest poprawić albo z których trzeba całkowicie zrezygnować.

Usługa realizacji audytu finansowego 

Przeprowadzenie audytu finansowego jest dobrowolne, zaś samo sprawozdanie finansowe jest obowiązkowe dla spółek. Warto jednak zaznaczyć, że usługa realizacji audytu finansowego jest coraz powszechniejsza i na korzystanie z niej decyduje się coraz więcej firm. Nie ma w tym nic dziwnego, bo dla sprawnego funkcjonowania biznesu niezbędne jest wieloletnie doświadczenie i należyta wiedza ekspertów. Wyłapanie działań, które są niekorzystne dla biznesu czy prognozowanie możliwej sytuacji przedsiębiorstwa, daje przecież kluczowe informacje, które mają znaczenie dla dalszego funkcjonowania firmy.

Zwieńczeniem audytu finansowego jest raport biegłego rewidenta. W takim dokumencie zawarte są nie tylko wyniki przeprowadzonego badania, ale również wnioski i nierzadko wskazówki dla firmy.

Co ciekawe, samo sprawozdanie finansowe wraz z przeprowadzonym audytem wskazuje na kondycję finansową działalności. Właśnie dlatego z tego rodzaju danych bardzo często korzysta nie tylko samo przedsiębiorstwo, ale również banki, które mają udzielić kredytu inwestycyjnego czy kontrahenci, aby zminimalizować ryzyko podjęcia współpracy z niewypłacalnym partnerem biznesowym.