Różnice między tradycyjnym zatrudnieniem a IT Contractingiem – co warto wiedzieć?

Mimo że umowa o pracę wciąż jest jedną z najczęściej oferowanych form zatrudnienia, to w wielu branżach coraz większą popularnością cieszą się alternatywne formy zatrudnienia. Jedną z możliwości jest IT Contracting. Na czym polega? Co wybrać – umowę o pracę czy umowę kontraktową? Sprawdź, jakie są wady i zalety obu rozwiązań.

Umowa o pracę a IT Contracting – podstawowe różnice 

Charakter zatrudnienia

Umowa o pracę

 • Umowa regulowana Kodeksem pracy, zawierana na czas określony lub nieokreślony.

IT Contracting

 • Umowa kontraktowa na zasadach B2B, najczęściej zawierana na czas określony.

Świadczenia socjalne

Umowa o pracę

 • gwarantuje wszystkie świadczenia socjalne (w tym: ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, emerytalne).

IT Contracting

 • Klient nie odprowadza składek na ubezpieczenie zdrowotne czy społeczne za pracownika. Obowiązek ten leży po stronie kontraktora.

Czas pracy

Umowa o pracę

 • Czas i miejsce świadczenia pracy jest określone w umowie o pracę. Osoba pracująca na podstawie umowy o pracę zazwyczaj zawiera stosunek pracy tylko z jednym podmiotem.

IT Contracting

 • Osoba zatrudniona na podstawie IT Contractingu ma większą elastyczność w ustalaniu czasu pracy. Kontraktorzy bardzo często świadczą usługi dla kilku podmiotów.

Zwolnienie i urlop

Umowa o pracę

 • Prawo do płatnego zwolnienia chorobowego i urlopu wypoczynkowego.

IT Contracting

 • Co do zasady IT Contracting nie gwarantuje prawa do płatnego zwolnienia i urlopu. Wysokość wynagrodzenia za wymienione okresy jest uzależniona od indywidualnych ustaleń.

Dodatkowe benefity

Umowa o pracę

 • Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zazwyczaj przysługują dodatkowe benefity (np. karta sportowa, pakiet medyczny, ubezpieczenie grupowe i inne).

IT Contracting

 • Klient nie ma obowiązku zapewnienia osobie świadczącej pracę na podstawie umowy kontraktowej takich samych benefitów, jak osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Gdy pośrednikiem w zatrudnieniu jest agencja HR, to ona dba o zapewnienie kontraktorom benefitów wpływających na ich motywację i zaangażowanie.

Wynagrodzenie

Umowa o pracę

 • Wynagrodzenie określone najczęściej w kwocie brutto, pomniejszone o składki na ubezpieczenie.

IT Contracting

 • Zazwyczaj ustalane na podstawie stawki godzinowej lub za cały projekt.

IT Contracting – dla kogo?

IT Contracting to rozwiązanie dla osób pracujących w branży IT, czyli m.in. programistów, product ownerów czy web developerów. Jak pokazuje raport przygotowany przez agencję rekrutacyjną HRK, „IT Contracting w oczach kandydatów, do największych zalet tej formy współpracy należą: wyższe wynagrodzenie „na rękę”, elastyczny czas pracy, możliwość realizowania projektów dla klientów z wielu branż i większe szanse na rozwój zawodowy.

Raport pokazuje, że duże znaczenie dla kontraktorów ma opieka konsultanta, którą gwarantuje współpraca z agencją HR. Dlatego przy pozyskiwaniu kandydatów do projektów informatycznych, warto skorzystać ze wsparcia doświadczonej firmy zewnętrznej. Dzięki temu można pozytywnie wpłynąć na candidate experience, czyli doświadczenie kandydata w procesie rekrutacyjnym.

Wybierając formę zatrudnienia, warto wziąć pod uwagę wszystkie aspekty związane z zatrudnieniem – m.in. kwestie urlopów, rozliczania efektów, składek, wynagrodzenia, czasu pracy, rozwoju czy dodatkowych benefitów. Dzięki temu można wybrać najkorzystniejszą opcję.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://hrk.pl/pl/it-contracting