Pozew o WIBOR: analiza przypadków sądowych i orzecznictwa

Zaktualizowano: 29 sierpnia, 2023 at 08:43 pm

WIBOR to temat, który w ostatnim czasie budzi zażarte dyskusje, ze względu na wzrost wartości tego wskaźnika, powiązany ze wzrostem oprocentowania kredytów. Sprawdźmy zatem, czym jest WIBOR, przede wszystkim, czego dotyczą pozwy o WIBOR i jakie dają efekty.

Co to jest WIBOR i jakie ma znaczenie dla kredytobiorców?

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to warszawska międzybankowa stopa procentowa, będąca średnią stawką, po jakiej banki gotowe są pożyczać pieniądze na międzybankowym rynku depozytowym w Polsce. Jest ona ustalana na różne okresy, od jednego dnia do roku, na podstawie deklaracji kilku największych banków działających na polskim rynku. WIBOR jest jednym z najważniejszych wskaźników odzwierciedlających ogólny poziom stóp procentowych w gospodarce.

Oprocentowanie kredytów, zwłaszcza mieszkaniowych, składa się zazwyczaj z dwóch elementów: marży banku oraz zmiennej stopy WIBOR. Dlatego gdy WIBOR rośnie, oprocentowanie kredytu zwykle również rośnie i odwrotnie. Dla kredytobiorców jest to ważne, gdyż zmiany w WIBOR mogą prowadzić do istotnych różnic w wysokości miesięcznych rat kredytowych. Ostatni rok przyniósł bardzo wysoki wzrost stóp procentowych, co wpłynęło na istotny wzrost rat kredytów. Z tego powodu coraz więcej osób zaczęło szukać rozwiązań mogących obniżyć koszt kredytu. Zaowocowało to sprawami sądowymi o wykluczenie WIBOR-u z umów kredytowych.

Przełomowy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach i jego konsekwencje

Pod koniec 2022 roku duże poruszenie wzbudził bezprecedensowy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach. Otóż wydane przez sąd dnia 22 listopada 2022 roku postanowienie zabezpieczające w sprawie o WIBOR w umowie kredytowej klienta w banku ING, nakazało wykluczenie WIBOR-u z umowy do końca okresu rozpatrywania sprawy. Doprowadziło to do obniżki raty z niecałych 6700 zł do około 1700 zł!

Pewne ostudzenie zapału kredytobiorców przyniósł jednak wyrok sądowy w odpowiedzi na złożone przez bank zażalenie. Otóż już 22 grudnia 2022 roku Sąd cofnął zabezpieczenie, niejako wycofując się z wcześniejszego  postanowienia. Czy jednak oznacza to, że kredytobiorcy są skazani na porażkę w kwestii ubiegania się o wykluczenie WIBOR-u z umów kredytowych? Nic z tych rzeczy, pozew o WIBOR może dawać nadzieje na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Pierwotnie pozytywny rezultat sprawy z Katowic sprowokował kolejne pozwy przeciwko bankom, takim jak między innymi Alior Bank, czy BNP Paribas. Niektóre sprawy kończyły się porażkami Klientów, inne w pierwszych instancjach dawały sukces. Prawdziwy przełom przyszedł jednak 22 czerwca 2023 roku. Wtedy to w Poznaniu zapadł pierwszy prawomocny, pozytywny wyrok dla Klienta. Budzi to niewątpliwie duże nadzieje na przyszłość.

Początkowo mało kto dawał klientom jakiekolwiek szanse na pozytywne rozpatrywanie spraw w temacie WIBORU-u jako części umów kredytowych. Dzisiaj wiemy już, że zwycięstwo batalii sądowej z bankiem jest możliwe. Niemniej należy pamiętać, że nie wszystkie sprawy kończą się pomyślnie dla klientów. Warto zatem nawiązać współpracę z kompetentną kancelarią, która bez wątpienia zwiększy szanse na odniesienie sukcesu.