Faktoring jawny i cichy – podstawowe różnice

Zaktualizowano: 29 sierpnia, 2023 at 08:45 pm

Pośród wielu form finansowania biznesu rosnącą popularnością cieszy się m.in. faktoring. Stanowi on coraz częściej alternatywę dla kredytu czy leasingu, które w przeciwieństwie do faktoringu są znacznie bardziej sformalizowane i wymagające z punktu widzenia wnioskodawcy. Jak działa faktoring? Czym faktoring jawny różni się od faktoringu cichego?

Na czym polega faktoring?

Faktoring jest usługą finansową, adresowaną do przedsiębiorców funkcjonujących w środowisku faktur z odroczonym terminem płatności. Wbrew pozorom przedsiębiorców takich jest naprawdę wielu. Faktury z terminami płatności odroczonymi o kilka tygodni czy nawet miesięcy nie są niczym nadzwyczajnym w branży handlowej, budowlanej czy transportowej. I o ile zjawisko to jest bardzo korzystne dla kontrahentów, wystawcę faktury stawia w bardzo trudnym położeniu. Realizuje on bowiem sprzedaż, jednak na zapłatę oczekuje wiele dni. Musi tym samym znaleźć alternatywne źródło finansowania bieżącej działalności – pozyskać środki na opłacenie czynszu za zajmowany lokal, wypłatę wynagrodzeń czy opłacenie niezbędnych zakupów i inwestycji.

Jeśli generowane zyski są niewystarczające, z pomocą może przyjść właśnie faktoring. Jest to usługa finansowa, która zakłada sprzedaż nieprzeterminowanej faktury, wystawionej kontrahentowi z odroczonym terminem płatności, firmie faktoringowej. W rezultacie takiej transakcji przedsiębiorca otrzymuje niemal od ręki środki z faktury i nie musi się już martwić monitorowaniem spływu należności czy motywowaniem kontrahenta do terminowej spłaty. Zadania te przejmuje na siebie firma faktoringowa. Przedsiębiorca może z kolei skupić się na swojej działalności i wykorzystać pozyskane środki na dowolny cel.

Czy kontrahent musi się dowiedzieć o fakcie sprzedaży wystawionej mu faktury?

Zalet korzystania z faktoringu jest naprawdę wiele. Jest to szybka i wygodna forma finansowania biznesu, nie wpływa na obniżenie zdolności kredytowej i nie wymaga ustanowienia zabezpieczenia na majątku firmy. Nie bez znaczenia jest również to, że faktoring można wrzucić w koszty.

Wielu przedsiębiorców obawia się, że korzystanie z faktoringu może niekorzystnie odbić się na relacjach z kontrahentami. Może im zasygnalizować, że firma nie jest wiarygodna finansowo lub zmaga się z problemami płynnościowymi. Okazuje się jednak, że na rynku dostępne są różne warianty faktoringu, które i temu problemowi potrafią zaradzić. Klasyczny faktoring to faktoring jawny – zakłada on, że kontrahent informowany jest o sprzedaży wystawionej mu faktury. Firma faktoringowa kontaktuje się z nim i przekazuje mu nowy numer konta, na który powinien przelać środki z faktury.

Alternatywnym wariantem usługi jest faktoring cichy. Jak sama nazwa wskazuje, ma on znacznie bardziej dyskretny charakter. Sprzedaż faktury firmie faktoringowej nie zmienia nic w relacji na linii przedsiębiorca – kontrahent. Mimo sprzedaży faktury sprzedawca i kontrahent rozliczają się na ustalonych pierwotnie zasadach. Różnica polega na tym, że w momencie otrzymania należności przedsiębiorca zobowiązany jest do jej natychmiastowego przekazania firmie faktoringowej. W rezultacie fakt sprzedaży faktury firmie faktoringowej sprzedawca może utrzymać w tajemnicy przed kontrahentem.