Asertywność jako klucz do zdrowych relacji międzyludzkich

Człowiek jako istota społeczna musi spotykać się z ludźmi, wchodzić z nimi w interakcje i nawiązywać relacje. Życie całkowicie pozbawione obecności innych ludzi właściwie nie jest możliwe, bo nikt nie jest samowystarczalny. Jednak pole interakcji z innymi ludźmi jest bardzo szerokie. Nie wszyscy są w stanie zawsze osiągnąć to, czego chcieli. Nie wszyscy są w stanie ustalić zdrowe granice, których druga osoba nie może naruszać. Na szczęście tego wszystkiego można się nauczyć. Czym jest asertywność? Dlaczego jest ważna? Przeczytaj!

W ciągu dnia spotkasz się z pewnością z jakimiś ludźmi, z którymi wejdziesz w interakcje. Z częścią osób te interakcje będą bardzo powierzchowne i jednorazowe, z częścią wejdziesz w jakieś relacje i zależności. Warto dbać o to, by stosunki z ludźmi były zdrowe i właściwe. A w tym pomaga asertywność.

Czym jest asertywność?

Asertywność to bardzo ważna umiejętność w życiu każdego człowieka. Nie każdy jednak jest asertywny. Warto więc dowiedzieć się, czym asertywność jest w istocie i nauczyć się ją rozwijać. A gdy zrozumiesz, jak ważna jest w relacjach międzyludzkich, nauka przyjdzie Ci o wiele łatwiej. Czym więc jest asertywność?

To specjalna umiejętność wyrażania siebie samego – swoich myśli, przekonań, pragnień, marzeń i potrzeb. To sposób komunikacji stawiający na obopólny szacunek. Osoba asertywna to taka, która rozumie i szanuje potrzeby swoje, ale też innych ludzi. Potrafi komunikować się tak, by obronić swoje granice i nie zgadzać się na coś, przez co będzie czuć się źle i niekomfortowo, ale robi to w sposób uprzejmy, choć nadal stanowczy. Człowiek asertywny jest świadomy swojej wartości, swoich mocnych i słabych stron. Nie pozwoli innym się zdominować lub zmanipulować, ale obroni się z poszanowaniem praw i potrzeb drugiej osoby.

Przeciwieństwami asertywności są dwa skrajne podejście – podejście uległe i agresywne. Osoba uległa zapomina o swoich potrzebach, uważa swoje emocje, pragnienia i potrzeby za coś nieistotnego i podrzędnego względem innych osób. Dlatego będzie starała się je zadowolić kosztem siebie, przez co będzie coraz bardziej nieszczęśliwa.

Osoba agresywna natomiast będzie w stanie obronić swoje granice, ale zrobi to kosztem drugiej osoby. Nie będzie w jej działaniach szacunku ani zrozumienia – będzie forsować swoje potrzeby i uważać je o wiele ważniejsze niż potrzeby drugiej osoby.

Oba te podejścia są niewłaściwe, choć z różnych powodów. Człowiek asertywny nie jest ani uległy, ani agresywny. To ktoś, kto z szacunkiem i spokojem jest w stanie wskazać komuś swoje granice i sprawić, by nie były one naruszane.

Dlaczego asertywność jest tak ważna w kontaktach międzyludzkich?

Człowiek asertywny ma po prostu łatwiej w życiu. To ktoś, kto może nawiązywać zdrowe relacje międzyludzkie i wyznaczać granice we wszystkich kontaktach z drugim człowiekiem, a co ważniejsze – nie pozwoli ich przekroczyć. Jednak zrobi to tak, by nie zranić drugiej osoby.

Ludzie asertywni są bardzo cenionymi rozmówcami i są w stanie osiągnąć duży sukces – nie tylko na polu rodzinnym i towarzyskim, ale też zawodowym. To bowiem osoby, które wiedzą, jak rozmawiać z drugim człowiekiem i jak osiągnąć zamierzone cele tak, by każdy był zadowolony.

Osoby asertywne są też z reguły świetne w rozwiązywaniu konfliktów, a także w zapobieganiu ich w obrębie grupy, w której funkcjonują. Dlatego są cenieni zarówno jako przyjaciele, jak i jako współpracownicy czy przełożeni.

Osoby asertywne bardzo dobrze odnajdują się w relacjach z innymi ludźmi i są zadowolone ze swojego miejsca w życiu. Cechuje je odpowiednio wysoka samoocena i przekonanie, że wszystkie problemy da się rozwiązać z odpowiednim podejściem. Dzięki temu o wiele łatwiej osiągać im sukces i postrzegani są właśnie przez ten pryzmat – jako ludzie sukcesu. O wiele łatwiej jest im też budować sieć powiązań, nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, co też im pomaga w dalszym życiu i rozwoju na interesujących ich polach działania.

Jak stać się człowiekiem asertywnym?

Nie każdy jest człowiekiem asertywnym. Nikt bowiem nie rodzi się asertywny. Dziecko asertywnych rodziców ma szansę właśnie takie się stać w toku odpowiedniego wychowania. Z asertywnego dziecka ma szansę wyrosnąć asertywny dorosły. Jednak nie każdy jest wychowywany przez asertywnych rodziców i ma dobre wzorce, z których może czerpać. Czy taka osoba nie ma szans stać się osobą asertywną? Na szczęście nie!

Asertywności można się nauczyć, choć wymaga to sporo pracy. Czasami trudno podjąć się jej samodzielnie, więc warto skorzystać z pomocy. Psychoterapia, trening umiejętności społecznych – to wszystko może pomóc w rozwinięciu asertywności. Po więcej informacji zajrzyj tutaj: https://psychoterapiacotam.pl/.

Możesz stać się człowiekiem asertywnym. To pomoże Ci się rozwinąć jako człowiekowi na różnorodnych polach i poczuć po prostu szczęśliwszym z samym sobą. Dlatego warto się starać. Jako człowiek asertywny też będziesz mógł nawiązywać pełniejsze, zdrowe i długofalowe relacje. Dlatego nie wahaj się zacząć – nie jest się za starym, by zacząć być człowiekiem asertywnym.