Rodzaje zbiorników na gaz płynny. Który wybrać?

Zaktualizowano: 29 sierpnia, 2023 at 08:45 pm

Na ogrzewanie gazowe przechodzi coraz więcej inwestorów. Skłaniają ich ku temu względu środowiskowe, rosnąca świadomość negatywnego wpływu, jaki wywierają na jakość powietrza kotły na paliwo stałe oraz niższe koszty eksploatacji.

Montaż gazowej instalacji grzewczej w przypadku nieruchomości podłączonych do komunalnej sieci gazowniczej jest najmniej problemowy. Sytuacja nieco komplikuje się, jeżeli dana posesja nie może być do niej podłączona. Na szczęście nie oznacza to, że w takich przypadkach inwestor nie może zdecydować się na ogrzewanie gazowe. Jest to możliwe pod warunkiem zapewnienia dostępu do gazu z przydomowego zbiornika. Zbiorniki na gaz płynny występują w dwóch wariantach – naziemnym i podziemnym. Który z nich w danym przypadku sprawdzi się najlepiej?

Zbiorniki na gaz płynny w tradycyjnej wersji naziemnej

Najpopularniejszym typem zbiorników na gaz są modele montowane na gruncie. Rozważając wybór tego wariantu, pod uwagę warto wziąć zarówno ich zalety, jak i potencjalne wady. Jeśli chodzi o te pierwsze, należy wspomnieć przede wszystkim o:

  • łatwym dostępie: znajdując się na powierzchni, zbiorniki naziemne zapewniają łatwą obsługę, konserwację i dostawy gazu. Nie sprawiają też problemów, jeśli chodzi o wizualną inspekcję stanu technicznego;

  • bezproblemowa instalacja: Montaż zbiornika naziemnego jest zazwyczaj prostszy i szybszy niż w przypadku zbiornika podziemnego, co może skrócić czas budowy i uruchomienia instalacji gazowej. Prace nie wymagają wykonania wykopów ani skomplikowanych prac terenowych.

Z drugiej strony, zbiorniki naziemne mogą mieć pewne wady. Z perspektywy inwestora największe znaczenie mają:

  • estetyka: ze względu na to, że są łatwo widoczne, zbiorniki naziemne mogą być wpłynąć niekorzystnie na krajobrazu i utrudnić efektowną aranżację działki.

  • przestrzeń potrzebna do instalacji: zbiorniki naziemne zajmują miejsce na powierzchni gruntu, co może być utrudnieniem na mniejszych działkach, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Konieczne jest ponadto zapewnienie odpowiednich minimalnych odległości od budynków, granic działki i innych obiektów.

  • podatność na uszkodzenia mechaniczne: ze względu na swoje położenie, zbiorniki naziemne mogą być bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne.

Zbiorniki na gaz płynny podziemne

Jak na tym tle wypadają zbiorniki podziemne? Ich zalety to przede wszystkim:

  • estetyka: wywierają minimalny wpływ na krajobraz, ponieważ są niewidoczne na powierzchni;

oszczędność miejsca: zbiornik podziemny nie zajmuje powierzchni na działce, pozwalając w pełni wykorzystać dostępną przestrzeń;

  • bezpieczeństwo: zbiornik jest chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami atmosferycznymi, takimi jak wiatr czy grad oraz dostępem osób niepowołanych.

Podziemne zbiorniki na gaz ciepły nie są jednak pozbawione wad. Do najpoważniejszych wśród nich zaliczyć należy:

  • wyższe koszty instalacji: instalacja oraz serwis zbiornika podziemnego jest zazwyczaj bardziej skomplikowana i kosztowna niż zbiornika naziemnego. Wymaga wykopu oraz prac ziemnych, co może wpływać na koszty budowy instalacji gazowej;

  • trudniejszy dostęp do obsługi: ze względu na swoje położenie pod ziemią, zbiornik podziemny może być trudniejszy w obsłudze, konserwacji i naprawach.

Zbiornik na LPG nadziemny czy podziemny – który wybrać?

Wybór między zbiornikiem nadziemnym, a podziemnym powinien być uzależniony od kilku czynników – przede wszystkim wielkości działki, sposobu jej aranżacji, dostępnego budżetu oraz ryzyka jego uszkodzenia. Na małych działkach lub tam, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo jego zniszczenia, lepszy wyjściem będzie zbiornik podziemny. Jeżeli jednak wspomniane ograniczenia nie są dla nas ważne, warto wybrać wariant nadziemny, który jest tańszy i generuje mniej problemów przy eksploatacji.