Remanent – co to jest i dlaczego jest ważny dla przedsiębiorców?

remanent

W Polsce, jak i w wielu innych krajach, termin „remanent” jest dobrze znany przedsiębiorcom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Jest to pojęcie, które odgrywa istotną rolę w prowadzeniu firmy, zarządzaniu magazynem i kwestiach związanych z podatkami. Ale czym właściwie jest remanent i dlaczego jest tak istotny? Kto ma obowiązek robienia spisu z natury? Zapraszamy do zapoznania się z tym zagadnieniem w naszym artykule.

1. Remanent – co to jest? 

2. Kto ma obowiązek sporządzenia spisu? 

3. Korzyści remanenty końcowego, czyli spisu z natury

4. Etapy remanentu końcowego 

Remanent – co to jest? 

Remanent, inaczej spis z natury, to stan magazynowy towarów lub materiałów, który pozostaje na koniec okresu rozliczeniowego, np. na koniec roku podatkowego. W uproszczeniu, jest to ilość towarów, którą firma ma na stanie, ale jeszcze jej nie sprzedała. Jest to istotne dla przedsiębiorstw z kilku powodów. Obowiązkowe dane, które muszą zostać umieszczone w dokumencie spisu z natury, to między innymi szczegółowe określenie towaru, dane przedsiębiorcy, liczba materiałów oraz towarów, a także cenę. Na dokumencie, jakim jest spis z natury, powinno umieścić się także jednostkę miary, datę sporządzenia spisu, podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu. Podczas sporządzenia remanentu niezbędne jest także określenie, jaką łączną wartość spisu widać po wszystkich obliczenia. W czasie spisu bardzo pomocny może być remanent wzór, który znajdziesz w internecie. Pomocne mogą być także faktury VAT wzór

Kto ma obowiązek sporządzenia spisu? 

Warto pamiętać, że remanent to element szerokiej kwestii zarządzania magazynem i finansami firmy. Jest on kluczowym narzędziem zarządzania efektywnością i opłacalnością przedsiębiorstwa. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien zrozumieć to pojęcie i skonsultować się z ekspertem w dziedzinie finansów i księgowości, aby efektywnie zarządzać swoim remanentem. Wiele firm i przedsiębiorstw ma obowiązek regularnego sporządzania spisów swojego majątku, w tym aktywów, zobowiązań i innych wartościowych elementów. Jest to część standardowych praktyk księgowych i finansowych, która pomaga monitorować i zarządzać majątkiem firmy. Niektóre organizacje non-profit, zwłaszcza te, które otrzymują fundusze publiczne lub działają na zasadach przewidzianych przez prawo, również mogą mieć obowiązek sporządzania spisów swoich zasobów i działań w celu zapewnienia przejrzystości i sprawozdawczości. Obowiązek sporządzania remanentu może leżeć także na instytucjach publicznych, a nawet właścicielach nieruchomości. 

Remanent jest istotny dla kilku różnych grup interesariuszy:

  1. Dla przedsiębiorcy: pomaga on w zarządzaniu stanem magazynowym, unikaniu nadmiernego gromadzenia towarów oraz podejmowaniu decyzji dotyczących zamówień i dostaw. Ponadto, może wpłynąć na opodatkowanie przedsiębiorstwa, dlatego ważne jest jego dokładne monitorowanie.
  2. Dla inwestorów: inwestorzy analizujący firmę mogą zwracać uwagę na poziom remanentu, aby ocenić efektywność zarządzania magazynem oraz poziom ryzyka związanego z przeterminowanymi towarem.
  3. Dla organów kontrolnych: urzędy skarbowe i księgowi korzystają z danych dotyczących remanentu do sprawdzania zgodności deklaracji podatkowych i raportów finansowych.

Korzyści remanentu końcowego, czyli spisu z natury

Wyróżnić można remanent początkowy i końcowy. Remanent końcowy należy przygotować na koniec każdego roku kalendarzowego, chyba że zachodzi dodatkowa potrzeba przygotowania go w trakcie roku. Wartość remanentu końcowego to suma towarów, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, gotowych wyrobów, a także braków i odpadów. Liczą się także towary stanowiące wartość podatnika, które w dniu sporządzenia spisu znajdują się poza firmą. 

Aby efektywnie zarządzać remanentem, przedsiębiorcy powinni:

  • Regularnie monitorować stan magazynowy: dobra praktyka to regularne sprawdzanie, ile towarów pozostało na magazynie i czy są jakieś tendencje wzrostu lub spadku.
  • Planować zamówienia i dostawy z rozwagą: opierając się na danych dotyczących remanentu, można lepiej planować zamówienia i dostawy, unikając nadmiernego gromadzenia towarów.
  • Zrozumieć aspekty podatkowe: przedsiębiorcy powinni skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym, aby zrozumieć, jak remanent wpływa na podatkowe zobowiązania firmy.

Etapy remanentu końcowego 

Pierwszym ważnym aspektem remanentu jest kontrola nad stanem magazynowym. Przedsiębiorca musi wiedzieć, ile towarów posiada na magazynie, aby efektywnie zarządzać dostawami i zamówieniami. Remanent pomaga uniknąć nadmiernego gromadzenia towarów, co może prowadzić do strat z powodu przeterminowania produktów lub nadmiernych kosztów przechowywania.

Drugim kluczowym aspektem jest związek remanentu z podatkami i księgowością. Firmy są zobowiązane do uwzględnienia wartości remanentu w swoich deklaracjach podatkowych i raportach finansowych. Jest to istotne, ponieważ wpływa na obliczenie podatku dochodowego oraz stanowi część bilansu firmy. 

Warto pamiętać, że remanent to element szerokiej kwestii zarządzania magazynem i finansami firmy. Jest on kluczowym narzędziem zarządzania efektywnością i opłacalnością przedsiębiorstwa. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien zrozumieć to pojęcie i skonsultować się z ekspertem w dziedzinie finansów i księgowości, aby efektywnie zarządzać swoim remanentem.