Metoda Montessori – poznaj wady i zalety tego systemu dydaktycznego

Zaktualizowano: 29 sierpnia, 2023 at 08:44 pm

Tradycyjna edukacja nie zawsze jest w stanie sprawić, iż dziecko odkryje swój potencjał. Na uwagę zasługuje metoda Montessori, która ma już ponad 100 lat, ale nadal jest niezwykle aktualna. Warto na jej temat dowiedzieć się więcej i poznać jej liczne zalety.

Skąd się wzięła metoda Montessori?

Maria Montessori była włoską lekarką, która założyła szkołę w najbiedniejszej dzielnicy Rzymu. Przez ponad 50 lat pracy z dziećmi skupiała się na odkryciu indywidualnych cech i możliwości każdego z nich. Uważała, że pedagogika powinna być przede wszystkim oparta na dokładnej obserwacji dzieci oraz indywidualnemu podejściu do każdego z nich. W tej metodzie dzieci dążą do samodzielności. Jednocześnie budują wiarę w swoje umiejętności oraz zdobywają większą pewność siebie. Są odpowiedzialne, a przy tym empatyczne, a przy tym wykazują inicjatywę społeczną. W metodzie Montessori wyróżnia się kilka etapów. Do 6 roku życia dzieci są odkrywcami i to pielęgnujemy w  przedszkolu i żłobku w Warszawie, z którego ofertą możecie zapoznać się na stronie: https://www.madreglowki.pl. Do 6 roku życia dzieci bardzo szybko pochłaniają wiedzę, ale też pojęcie piękna. Między 6 a 12 rokiem życia świadomie odkrywają świat. Rozwijają też abstrakcyjne myślenie. Natomiast między 12 a 18 rokiem życia próbują odnaleźć się w społeczeństwie. 

Żłobek Montessori – jakie są założenia?

Żłobek Montessori wykorzystuje metodę Marii Montessori. W tej metodzie pedagogicznej nacisk kładziony jest na ćwiczenie poprzez działanie. Oznacza to, że dzieci zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie poprzez swoją aktywność. Rolą nauczyciela nie jest narzucenie działań, ale pomoc w rozwoju i współpraca w procesie wychowawczym. Dzieci uczą się też samodzielności. Podejmują swoje pierwsze decyzje. Nacisk kładziony jest też na społeczne reguły, co oznacza choćby wykształcenie świadomości. Z kolei nauczyciele przede wszystkim obserwują dzieci i są przewodnikami maluchów. Ważny jest też indywidualny tok rozwoju dziecka. Oznacza to, że dzieci powinny rozwijać się według swoich możliwości i swojego tempa. Nauczyciele mają rozwijać w nich chęć wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, ale w swoim czasie, a więc każde dziecko traktowane jest indywidualnie, ale też tak oceniane. Opiekunowie wspierają ciekawość, ale też rozwijają zainteresowania czy mocne strony maluchów. 

Metoda Montessori – zalety 

Placówki wykorzystujące metodę Montessori gwarantują nie tylko podmiotowe podejście do dziecka, ale też w pełni spersonalizowane. Największą zaletą tego systemu jest to, że dzięki takiemu podejściu dzieci uczą się chętniej, nie potrzebują też zewnętrznej motywacji w postaci nagrody, a przy tym nie boją się kary. Mogą więc rozwijać swoje najlepsze umiejętności, a przy tym liczyć na pełne wsparcie. Dzięki obserwacji nauczycieli rozwijają swoje talenty oraz odnajdują pasje. W efekcie maluchy szybciej opanowują materiał. Potrafią też bardziej koncentrować się, a do tego odnaleźć się w grupie i znają zasady, że nie wolno krzywdzić innym, nie wolno też im przeszkadzać czy krzyczeć. Samodzielność, empatia oraz większa pewność siebie – tak można zdefiniować cechy dziecka, które chodzi do przedszkola czy żłobka wykorzystującego metodę Montessori. Rzeczywiście takie podejście do dzieci przynosi liczne korzyści, tym bardziej że na dalszym etapie nauki dzieci lepiej przyswajają wiedzę.