Rezonans magnetyczny – dokładne i bezpieczne badanie obrazowe

Rezonans magnetyczny (MRI – magnetic resonance imaging) jest badaniem pozwalającym na uzyskanie obrazu tkanek i narządów organizmu bez konieczności prześwietlania i napromieniowania. Stosuje się go w wielu dyscyplinach medycznych.

Na czym polega rezonans magnetyczny?

Jednym z badań obrazowych stosowanych w medycynie jest rezonans magnetyczny. Obraz tkanek uzyskiwany w rezultacie przeprowadzonego badania, to wynik zjawiska oddziaływania pola elektromagnetycznego na wodę znajdującą się w ludzkim organizmie. Pod wpływem działania elektromagnesu zainstalowanego w urządzeniu, protony atomów wodoru w poddanych badaniu ludzkich tkankach zostają wzbudzone, a następnie podlegają uporządkowaniu. Oddają wówczas nadmiar energii w postaci fali radiowej o określonej częstotliwości. Urządzenie odbiera tę falę, a następnie generuje cyfrowy obraz w formie przekroju badanego obszaru ciała.

MRI jest badaniem o wysokiej dokładności, którą można jeszcze zwiększyć przy zastosowaniu środka kontrastującego.

Czy do MRI trzeba się specjalnie przygotować?

Badanie rezonansem magnetycznym nie wymaga żadnych szczególnych przygotowań. Jedynym, o czym trzeba pamiętać w przypadku MRI z kontrastem w obrębie narządów jamy brzusznej to zgłoszenie się na badanie na czczo.

Lekarz kwalifikujący pacjenta do badania zawsze przeprowadza wywiad, którego celem jest m.in. wyeliminowanie przeciwwskazań. Nie ma ich wielu, jednak ze względu na obecność elektromagnesu, rezonansowi nie poddaje się pacjentów, którzy mają np. ferromagnetyczne klipsy naczyniowe czy niektóre rozruszniki serca. Do badania należy włożyć ubranie pozbawione metalowych elementów, a także zdjąć metalowe ozdoby, wyjąć z kieszeni klucze i inne metalowe przedmioty.

Metal to doskonały przewodnik ciepła, a w połączeniu z elektromagnesem obecnym w urządzeniu do rezonansu, może spowodować rozległe i nieodwracalne uszkodzenia tkanek.

Przebieg badania rezonansem magnetycznym

Bezpośrednio przed badaniem pracownik medyczny upewnia się co do braku przeciwwskazań do wykonania MRI, a także sprawdza, czy strój, w którym pacjent zostanie poddany badaniu jest odpowiedni. Wszelkie metalowe przedmioty muszą pozostać poza pomieszczeniem, w którym przeprowadzane jest badanie rezonansem magnetycznym.

Zakwalifikowany do MRI pacjent jest układany na specjalnym stole, który dzięki systemowi pasków i podpórek, pozwala mu pozostać w bezruchu. Kolejno stół zostaje wsunięty w tubę urządzenia (niekiedy tylko częściowo – w zależności od badanego obszaru ciała). Badanie trwa od 10 do nawet 60 minut i towarzyszą mu dość nieprzyjemne dźwięki oraz nagrzewanie się obszaru poddawanego obrazowaniu.